национален,регистър,храмове,храмовете,българия,църкви,манастири, джамии, синагоги,карта,интерактивна,публичен,административни,области,националния,информация
Храмови празници
Актуални новини и Глобални анализи
Скит Св.Никола
От 1999 г. досега Фондация "Корона и кръст" се грижи за поддръжката на това Свято място.
Допринесете за проекта

Регистърът е в процес на непрекъснато допълване и коригиране на съдържащите сe в него данни. Ако Вие сметнете, че можете да допринесете за този процес чрез предоставянето на актуална информация или снимки за определени храмове, ще се радваме да ни ги изпратите на нашия e-mail:

 

 


 


в Националния публичен регистър на храмовете в Република България. Тук ще намерите полезна информация за над 4000 църкви, манастири, джамии, синагоги, принадлежащи към традиционно представените вероизповедания в страната – християнство /всички течения/, ислям и юдаизъм. Основната текстова информация е придружена от визуални и графични данни – снимки и он-лайн интерактивна карта на територията на България с точното разположение на храмовете върху нея. От м.декември 2010 г. Националният регистър се поддържа от Фондация "Корона и Кръст" (осн. 1999 г.) с управител Стефан Ст. Савов.

 


 

ПРЕЗ 2024 г. В ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ ФОНДАЦИЯ "КОРОНА И КРЪСТ" ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО КАНОНИЧНО ИМЕ НА ПАТРИАРШЕСКАТА КАТЕДРАЛА  В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ХРАМОВЕТЕ У НАС - ЗАНАПРЕД ТЯ ОТНОВО ЩЕ СЕ ИМЕНУВА "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"!
ДА ПРЕБЪДЕ!!

Географска карта

Интерактивната карта на територията на България с разположение върху нея на храмовете, съдържащи се в Националния регистър, вече няма да може да бъде активна поради промяна в условията на Google. За да получите допълнителна информация за местоположението на конкретен храм, моля влезте в страницата на съответния храм в Регистъра. На нея най-отдолу има координати, както и интернет препратка с думата "Карта". Когато я натиснете ще се появи отделен прозорец с Google Maps, където с "червено кабърче" е обозначено съответното място на храма.

 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

1. За съжаление по-голямата част от получената при нас информация от официалните институции, обгрижващи съответните храмове, бе крайно непълна, включително липсваха повечето точни адреси /улица, номер/. Поради това понастоящем не е възможно осигуряването на точно местоположение върху картата на всеки един храм от Регистъра, като тези, при които липсват адреси, се "показват" в определена точка в центъра на населеното място.

2.Представените православни храмове в следните епархии на БПЦ: Неврокопска /покриваща територията на Благоевградска адм. област/, Врачанска /съответно Врачанска и Монтанска области/ и Плевенска /Плевенска област/ са с минимален брой, поради отказ на съответните Св.Митрополии  да предоставят публична информация за храмовете на техните територии. В Софийска епархия /София-град и София-област/ са представени  храмовете само от Софийска духовна околия и отсъстват повечето от останалите дух.околии - отново поради вида и обема на подадената информация от Софийска Св.Митрополия.  От протестантските храмове понастоящем са включени само тези на Адвентната църква, тъй като единствено тя е представила необходимата информация.

 

Храмове по административни области в България