национален,регистър,храмове,храмовете,българия,църкви,манастири, джамии, синагоги,карта,интерактивна,публичен,административни,области,националния,информация
Храмови празници
Актуални новини и Глобални анализи
Скит Св.Никола
От 1999 г. досега Фондация "Корона и кръст" се грижи за поддръжката на това Свято място.
Допринесете за проекта

Регистърът е в процес на непрекъснато допълване и коригиране на съдържащите сe в него данни. Ако Вие сметнете, че можете да допринесете за този процес чрез предоставянето на актуална информация или снимки за определени храмове, ще се радваме да ни ги изпратите на нашия e-mail:

 

 


 


Епископската конференция на Католическата църква в България не подкрепя предложението за ратифициране от Народното събрание на Истанбулската конвенция

 Епископската конференция на Католическата църква в България изразява сериозна тревога и не подкрепя предложението за ратифициране от Народното събрание на Република България на подписаната в Истанбул на 11 май 2011 г. Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Това се посочва в становище на Католическата църква на България за предложението за ратифициране на Истанбулската конвенция. 
В него се казва, че така наречената Истанбулска конвенция заявява претенции за решаване на проблеми от жизнена значимост, но поражда същевременно множество противоречия и спорове в страните от Съвета на Европа и очевидно предизвиква повече притеснения и разделения отколкото да дава решения.
Следвайки устоите на Християнската вяра и учението предавано в Католическата църква, вече две хилядолетия, и още, като се позоваваме на документите, изложени от Светия престол пред 57-та сесия на Комисията по статута на жените към ООН през 2013 г., предлагаме кратко становище като настояваме народните представители съвестно да анализират не буквата, а духа на Конвенцията, предложена от Съвета на Европа, видимо подвластна на идеологически похвати, към които нашето общество проявява завидна критичност, заявяват от Католическата църква.
В предложеното от нея становище се посочва, че насилието срещу жените, децата, възрастните и хората в неравностойно положение, е обществено явление, което изисква противодействие на много нива - възпитание, образование, институционална намеса и помощ за жертвите. Католическата църква проповядва и работи посредством свои организации върху тези въпроси, като основна цел остава изграждането на пълноценни личности. Христовата вяра, формирала нашето общество и култура, ни е научила досега да зачитаме както всяка човешка личност, така и различията и допълването между мъжа и жената, да ценим тяхното равенство в достойнството, да благославяме съюза помежду им, водещ по естествен път до продължение на човешкия род, отбелязват от Католическата църква.
И заявяват, че предложената Конвенция не съсредоточава вниманието върху обществените проблеми, формиращи поведението на личността, а измества фокуса върху ново идеологическо предефиниране на понятието за жена и мъж, за пола като променливо социално, а не биологично явление и прехвърля отговорността за насилието върху брака, семейството, традицията. Особено притеснение будят препоръките на Конвенцията за въвеждане на подобна идеология и прочит на проблемите в обществото, на дефиницията на самия човек, на неговия пол и формиране, в образованието и възпитанието на подрастващите, се посочва в становището.
В него се казва, че следването на основните конституционни права, като религиозните свободи и свободата на съвестта (съгласно чл. 37 от Конституцията на РБ), заедно с възпитанието и образованието на цялостно формирани личности, биха допринесли много повече за избягване на насилие над по-слабите в обществото, отколкото допускането на експерименти във формирането на ново поколение индивиди, които растат неутрални и се самоопределят спрямо динамично променящите се социални явления. 
Считаме, че тежестта на идеологията в предложената Конвенция е твърде голяма и документът би бил контрапродуктивен. В тази връзка апелираме, както вече е направено от други Епископски конференции на Католическата църква в Европа, за активна позиция на българското правителство пред европейските институции за цялостно преразглеждане на Конвенцията в духа на изконните човешки и християнски ценности, се призовава в становището.
То е подписано от Христо Пройков - апостолически екзарх и председател на Епископската конференция на Католическата църква в България, от Георги Йовчев - Софийско-Пловдивски епископ, и от Петко Христов - Никополски епископ.

Източник: bta.bg